07 آپریل 2015 - 01:25
مدیرعامل شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز: