10 ارديبهشت 1396 - 02:19
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری محمد علی سلیمی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ؛ رئیس شوراء قشر کارگری استان : در صورت فعال شدن بسیج کارگری در زمینه تولید ملی باعث ارتقاء بهره وری و...
10 ارديبهشت 1396 - 02:10
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری محمد علی سلیمی مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شوراء قشر کارگری استان: کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش-بازار و فروش محصول -بدهی معوق -تامین...
09 ارديبهشت 1395 - 01:09
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری محمد علی سلیمی مدیر کل اداره کار ورفاه اجتماعی استان:مساله تحریم وموضوع جدیدی نیست واستکبارجهانی وبه ویژه آمریکا تلاش کردند در راستای اعمال تحریم ها ،...