اخبار

محمد علی سلیمی مدیر کل اداره کار ورفاه اجتماعی

اقتصادمقاومتی،اقدام وعمل حمایت ازتولیدملی وکارایرانی با تکیه برفرهنگ بسیج

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری محمد علی سلیمی مدیر کل اداره کار ورفاه اجتماعی استان:مساله تحریم وموضوع جدیدی نیست واستکبارجهانی وبه ویژه آمریکا تلاش کردند در راستای اعمال تحریم ها ،مشکلاتی برای انقلاب بوجود آورند.نامگذاری هوشمندانه سالهای اخیر با عناوین اقتصادی توسط مقام معظم رهبری بیانگر اهمیت موضوع اقتصاد است وهمین امر مسئولیت دانشگاهها ودستگاهها ی اجرایی را مضاعف کرده است .

این مقام مسئول افزودند:هرچقدر تفکر بسیجی را درجامعه بیشتر حاکم کنیم،پیروزی از آن ما خواهد بود .مردمی کردن اقتصاد ،کاهش وابستگی به نفت،مدیریت مصرف واستفاده حداکثری از زمان منابع وامکانات کشور را از الزامات اقتصاد مقاومتی است .

سلیمی بیان نمود : در شرایطی که فشار تحریم ها بیشتر وانتقال پول سختر ومنابع نیز محدود تر گردیده است.درشرایط فعلی اگر بخواهیم اقتصاد را باهمان شیوه های قبلی اداره کنیم قطعا" دچار مشکل خواهیم شد.

مقام معظم رهبری دوسال پیشموضوع اقتصاد مقاومتی را همزمان با طرح بحث کارآفرینی مطرح کردند .

انتهای پیام /پ

اضافه کردن دیدگاه جدید