اخبار

دوره آموزشی بسیجیان

یک دوره آموزشی مسئولین بررسی وتحلیل حوزه ها و پایگاه های بسیج کارگری به مدت یک روز با هماهنگی معاونت مربوطه در مرکز استان برگزار گردید و در ادامه برادر آزادی مسئول بسیج کارگری استان بیان نمودن که برادران حاضر در جلسه مسئولیت سنگینی برعهده شما می باشد که انشالله با تلاش مضاعف سعی شود که اشراف اطلاعاتی در مجموعه خود از ابعاد مختلف جهت تصمیم گیری بکار رود تا بتوانیم در جنگ اقتصادی موفق باشیم.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید