اخبار

مدیرعامل شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز:

ما باید در جنگ اقتصادی به کارگران داخلی اعتماد کنیم مثل هشت سال دفاع مقدس

درگفتگو با مهندس جمالی مدیر عامل محترم تعمیرات کشتی پرشیا هرمز : بیان شد که ما گفتمان مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی اجرای نموده ایم.

تنها شرکت تعمیرات کشتی که در خلیج فارس از صفر تا صد نیروهای داخلی استفاده می کنیم و باید بگویم که کارگران ایرانی فعل ما می توانیم را ، در این شرکت به خوبی صرف نموده اند و این برگرفته شده از همان فرهنگ بسیج می باشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید